Bestyrelse

Som bestyrelsesmedlem er jeg meget ambitiøs i forhold at skaffe vækst, fremdrift og indtjening i virksomheden i forhold til ejernes/ledelsens drømme og visioner. Desuden er jeg meget optaget af ledelseskulturen i virksomheden hvor uddelegering af ansvar er et meget vigtig værktøj til at skabe både arbejdsglæde i organisationen og ejerskab for virksomheden. Derudover er det vigtig for mig at der er overensstemmelse mellem ejerens/ejernes private og interne forhold, så der kommer balance imellem arbejdslivet og privatlivet.