Erfaringer

Brancheerfaring

Min erhvervserfaring ligger i den internationale møbel og især beklædningsindustri, hvor jeg som ejerleder og direktør har stået i spidsen for en transformation af LTP Group fra en ren agentur rolle over underleverandør rollen til i dag at være en international OEM leverandør.

Jeg har personlig gennemført og opbygget LTP Group’s 5 driftsenheder i Østeuropa og Vietnam, fra første ansættelses interview til en fungerende organisation. Med årlige vækst rater på mere end 20%, et omsætningsniveau der nærmer sig kr. 500.000.000 og mere end 1500 medarbejdere har jeg også stor erfaring med håndtere stærk vækst og forandrings ledelse.

På erfaringssiden tæller også skiftet fra CEO og hermed en meget operationel rolle til den nuværende position som bestyrelsesformand, med de udfordringer det giver, både for en selv og for den fortsættende CEO.

Bestyrelseserfaring

Først og fremmes har jeg mere en 25 års erfaring fra min egen professionelle bestyrelse, samt en række poster i både beklædnings og møbel industrien, samt flere forskellige netværk. Desuden er jeg partner i Asnetboard, som er en forening af professionelle bestyrelsesmedlemmer og har netop færdiggjort Bestyrelsesuddannelsen på AU BSS.

Bestyrelsesarbejdet

For mig er det ikke et mål af have mange bestyrelsesposter, men at have nogle få interessante poster hvor jeg tror på at jeg kan være med til at gøre en forskel og give det den indsats der er nødvendigt. Jeg forventer at ledelsen forbereder det materiale der er aftalt, men har også forståelse for at der er en daglig drift der skal køre. Jeg er meget tilhænger af, at bestyrelse arbejdet kører efter en fast mønster eller årshjul så man kommer hele vejen omkring, men det er også vigtig at ledelsen kan og vil bruge mig til mere daglig sparring. Jeg er indstillet på at bruge den tid der er nødvendig for at forstå virksomheden, men vil under ingen omstændigheder klæbe mig til en bestyrelsespost hvis jeg ikke kan give værdi.


Kompentencer

Strategisk

På det strategiske niveau er jeg stærk international orienteret, markeds orienteret, vækst og visions drevet samt god til at sætte mig ind i kulturelle og politiske forhold.

Jeg er god til at fornemme hvad der er de vigtigste værditilbud til kunderne og til at analysere markedssituationen og dermed også skarp på at sætte fokus på de vigtigste udviklingsområder samt at deltage i det overordnede strategiske arbejde, såvel som den mere operationelle strategi. Jeg har meget stor international viden både hvad angår outsourcing og etablering i både Østeuropa og Asien. Jeg ved hvor udfordringerne ligger og hvad der kræves – organisatorisk, kulturelt, økonomisk og ikke mindst af tålmodighed.

På salgs/markeds siden er jeg også international velbevandret især i Europa, men har dog også indsigt i såvel det Amerikanske som de Fjernøstlige markeder. På markedssiden vil jeg især fremhæve min indsigt i BtB salg til både de industrielle købere og til mellemstore/større internationale brands.

Sidst men ikke mindst forstår jeg alle ejerlederens problemstillinger, både som leder af virksomheden og i forhold til familien, ligesom jeg forstår alle tankerne der kommer frem i forbindelse med generationsskifte.

Funktionel

International ledelse på CEO niveau, god til remote ledelse, opbygning af selskaber og deres funktionsafdelinger indenfor både salg, indkøb, produktion og udvikling.